logga

Nyheter

2018-02-01
Vilhelmina Mineral ingår avtal med Dividend Sweden om ägarspridning

2017-10-19
Vilhelmina ingår avtal med Forbes & Manhattan

2017-04-20
Vilhelmina ingår avtal med Joma Näringspark

2014-05-30
Överklagande till regeringen

Bilagor:
Riksintresseförklaring
Vilhelmina kommun – Socioekonomisk analys
Strömsunds kommun – Socioekonomisk analys

2012-12-17
Vilhelmina Mineral erhåller riksintresseförklaring
för fyndigheterna Stekenjokk och Levi


Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Minerals huvudsakliga projekt i Sverige är fyndigheten i Stekenjokk i nordvästra Sverige. I Stekenjokkgruvan producerades tidigare cirka 7 miljoner ton koppar- zinkmalm mellan åren 1976-1988. Nuvarande resurser beräknas till ungefär 7 miljoner ton med förhöjda halter av koppar, zink, silver, guld och bly. I Norge är Vilhelmina Mineral delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm. Vilhelmina Minerals målsättning är att på nytt starta gruvverksamhet i dessa projekt och bedömer att kvarvarande resurser möjliggör drift minst 15 år.