logga

Nyheter

2017-10-19
Vilhelmina ingår avtal med Forbes & Manhattan

2017-04-20
Vilhelmina ingår avtal med Joma Näringspark

2014-05-30
Överklagande till regeringen

Bilagor:
Riksintresseförklaring
Vilhelmina kommun – Socioekonomisk analys
Strömsunds kommun – Socioekonomisk analys

2012-12-17
Vilhelmina Mineral erhåller riksintresseförklaring
för fyndigheterna Stekenjokk och Levi


Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Minerals huvudsakliga projekt är Stekenjokk koppar-zink gruva i nordvästra Sverige. I Stekenjokkgruvan har tidigare producerats cirka 7 miljoner ton koppar- zinkmalm mellan åren 1976-1988. Aktuella resurser beräknas till ungefär 10 miljoner ton med förhöjda halter av koppar, zink, silver, guld och bly. Vilhelmina Minerals målsättning är att på nytt starta Stekenjokkgruvan med beräknade resurser för minst 15 års produktion.